beyond the yohen Tenmoku .chun wen wang

KMBT_C20020100909170653~1book25副本13KMBT_C20020100909171226~6KMBT_C20020100909171226~218
KMBT_C20020100909171226~48199book38副本图片2
File0010File00086副本(4)14

beyond the yohen Tenmoku .chun wen wang, a set on Flickr.

Advertisements

beyond theTenmoku .chun wen wang

6副本(4)KMBT_C20020100909170653~1book25副本13KMBT_C20020100909171226~6图片2
18KMBT_C20020100909171226~28199

beyond theTenmoku .chun wen wang, a set on Flickr.


collection 1995 chunwenwang

6副本(4)1817161514
13121110199
876541
32香水海(1)book44副本book42副本book41副本

chunwenwang1010’s photostream on Flickr.


chun wen wang (new )


chun wen wang glaze


chunwenwang glaze Slab

4525200536
22004图片1

chunwenwang glaze Slab, a set on Flickr.

cone10+ glaze, each 100cm by 100cm


chun wen wang iron red with gold ring

0003File0041File0008图片2复件 图片10复件 图片152
File00100140

chun wen wang iron red with gold ring, a set on Flickr.

cone10+ glaze